Välkommen till
Skärgårdsudden AB

Skärgårdsudden AB arbetar med exploatering av Trummenäs Udde för försäljning av villatomter.

Besök www.trummenäsudde.se för mer information.


Kontakt: Johan Sahlén | 0709-10 13 09 | johan@hem1.se